หมวดหมู่

บทความ

สมัครงานด่วน

แจ้งข่าวดี

คุยกับสัตวแพทย์

Test text. Test text. Test text. Test text. Test text.

ยินดีต้อนรับสู่ www. วัวงามควายงาม.com ก่อตั้งเพื่อเป็นสื่อกลาง แลกเปลี่ยน แหล่งความรู้ และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้เกิดความมั่นคง ไม่จำกัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ หรือประสบการณ์ มีคำแนะนำสำหรับสมาชิกดังนี้

1) ชื่อที่ใช้ควรเป็นชื่อที่เป็นมงคล บ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้า ไม่สั้นหรือยาวเกินไป

2) ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อเท็จจริง

3) มีเจตนาที่จะใช้ www.วัวงามควายงาม.com พัฒนาตนเอง ขยายกิจการ เผยแพร่ผลงานและแบ่งปันแก่สมาชิก ชุมชนและสังคมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

4) ไม่แสดงเจตนา โพสต์ ข้อความ รูปภาพ ที่ผิดกฎหมาย สร้างความแตกแยก และขัดกับศีลธรรมอันดี

5) สมาชิกต้องเข้าใจและตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ต่อสาธารณะ

6) ข้อความรูปภาพ การกระทำใดๆ ที่ www.วัวงามควายงาม.com ตรวจสอบแล้วมีลักษณะผิดกฏหมาย หรือมีลักษณะ ก่อกวน ยุยง ส่งเสริม ให้ร้าย ต่อบุคคลที่สาม หรือขัดต่อข้อตกลงและเงือนไขการให้บริการ สามารถลบข้อมูลนั้นได้ทั้งสิ้นโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบ

ข้าพเจ้ายินยอมเงื่อนไขและข้อกำหนด